NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (136)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 136 tài liệu

 • BG QT MUA HANG VA NGUON CUNG UNG 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Lê, Thị Bích Ngọc; Trần, Thị Tuấn Anh (2022)

 • Bài giảng này dùng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên và giảng viên chuyên ngành Logistics, bao gồm 4 chương theo đúng đề cương đã được duyệt: Chương 1: Mua hàng và quản trị mua hàng Chương 2: Chiến lược mua hàng Chương 3: Quản trị nhà cung cấp Chương 4: Đàm phán mua hàng

 • BG Nghiep vu hai quan 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Trần, Thị Hòa; Nguyễn, Quang Huy (2022)

 • Nội dung của môn học bao gồm 6 chương: Chương 1: Tổng quan môn học nghiệp vụ hải quan; Chương 2: Các phương pháp xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất nhập khẩu; Chương 3: Áp mã xác định thuế suất và tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng hóa; Chương 4: Xuất xứ hàng hóa; Chương 5: Thủ tục hải quan; Chương 6: Chứng từ hải quan

 • BG Xây dựng website TMDT 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Trần, Thị Thập; Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Văn Chính (2022)

 • Bài giảng XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ được kết cấu thành 8 chương: Chương 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN Chương 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT Chương 4: MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB Chương 5: QUẢN TRỊ WEBSITE Chương 6: XUẤT BẢN WEBSITE Chương 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CHO WEBSITE TMĐT Chương 8: THỰC HÀNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 • BG Thuong mai dien tu 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Lê, Bảo Ngọc; Trần, Thanh Hương (2022)

 • Nội dung bài giảng Thương mại điện tử phiên bản hiệu chỉnh năm 2022 được thiết kế chia làm 9 chương. Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản và quan trọng nhất liên quan đến thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của thương mại điện tử, nội dung, bản chất, hoạt động của các loại hình giao dịch thương mại điện tử, các khái niệm căn bản, các công cụ thanh toán trực tuyến, lợi ích, vai trò của dịch vụ cũng như của các bên tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán - Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử - Chương 2. Cơ sở hạ tầng, nền tảng và công cụ thương mại điện tử - Chương 3. Bán lẻ (B2C) trong thương mại điện tử - Chương 4. Bán buôn (B2B) trong thương mại điện tử -...

 • BG Quan tri quan he doi tac 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Trần, Thị Thập (2022)

 • Bài giảng xây dựng dựa trên cơ sở đề cương học phần Quản trị quan hệ đối tác (BSA 1470) đã được duyệt dành cho hệ đại học chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, gồm 04 chương. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHƯƠNG 2. QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP CHƯƠNG 3. QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯƠNG 4. QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC NỘI BỘ

 • BG Quan tri du tru 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thùy Dung; Dương, Thúy Hằng (2022)

 • Bài giảng của học phần này bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự trữ Chương 2: Các mô hình quản trị dự trữ Chương 3: Hoạt động quản trị dự trữ trong doanh nghiệp

 • BG QT HTTT Logistics 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Lê, Thị Ngọc Diệp; Đỗ, Thị Lan Anh (2022)

 • Bài giảng gồm có 5 chương: Chương 1. Tổng quan về quản trị hệ thống thông tin logistics Chương 2. Các chức năng quản trị hệ thống thông tin logistics Chương 3. Phân hệ thông tin dịch vụ khách hàng Chương 4. Phân hệ thông tin quản lý vận chuyển và giao nhận hàng hóa Chương 5. Phân hệ thông tin quản lý và vận hành kho hàng

 • item.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Thanh Nga (2022)

 • Bài giảng được kết cấu thành 5 chương với các nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về giao nhận và vận tải hàng hóa Chương 2: Giao nhận vận tải bằng đường biển Chương 3: Giao nhận vận tải bằng đường hàng không Chương 4: Giao nhận vận tải bằng các phương thức khác Chương 5: Giao nhận vận tải đa phương thức

 • BG Quản trị rủi ro 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2022)

 • Bài giảng được thiết kế thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2: Chương trình quản lý rủi ro Chương 3: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

 • BG Quản trị Logistics 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Trần, Thị Hòa; Đỗ, Thị Lan Anh (2022)

 • Nội dung được trình bày trong 6 chương: Chương1 : Tổng quan về Logistics và Quản trị Logistics Chương 2: Chiến lược quản trị Logistics Chương 3: Dự báo nhu cầu trong Logistics Chương 4: Hoạch định vị trí trong Logistics và chuỗi cung ứng Chương 5: Quản trị các hoạt động Logistics cơ bản Chương 6: Tổ chức và kiểm soát hoạt động Logistics

 • BG Quản trị đổi mới sáng tạo 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thùy Dung (2022)

 • Bài giảng của học phần này bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về đổi mới sáng tạo Chương 2: Nguồn gốc và các loại hình đổi mới sáng tạo Chương 3: Các mô hình đổi mới sáng tạo Chương 4: Xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo

 • BG Quản lý dự án 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền; Phan, Tú Anh (2022)

 • Bài giảng được kết cấu thành 5 chương với các nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản của quản lý dự án Chương 2: Quản lý thời gian và tiến độ của dự án Chương 3: Phân phối các nguồn lực dự án Chương 4: Quản trị rủi ro của dự án Chương 5: Giám sát và đánh giá dự án

 • BG Khởi sự kinh doanh 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Minh An; Trần, Thị Thập (2022)

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về khởi sự kinh doanh. Chương này giới thiệu về vai trò của doanh nhân và hoạt động khởi sự kinh doanh (khởi sự), cách nhận diện cơ hội và hình thành ý tưởng kinh doanh, cũng như vai trò của bản kế hoạch kinh doanh trong quá trình khởi sự. Chương 2: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh. Chương này giới thiệu cách lập kế hoạch kinh doanh để khởi sự. Chương 3: Một số vấn đề triển khai hoạt động kinh doanh. Chương này giới thiệu về lập kế hoạch hành động cũng như cách thức triển khai hoạt động kinh doanh.

 • BG Kinh doanh quốc tế 2022.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thanh Nga (2022)

 • Bài giảng “Kinh doanh quốc tế” trang bị cơ sở lý luận cơ bản và hiện đại, bao gồm các nội dung sau: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ TOÀN CẦU HÓA Chương 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 3: THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Chương 4: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chương 5: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ Chương 6: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Chương 8: CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ

 • BG_Quản trị DN_2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng gồm 7 chương, trình bày những nội dung căn bản nhất về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Mặc dù một số nội dung đã được đề cập ở một số môn học trước tuy nhiên bài giảng hướng đến việc hệ thống lại và phát triển mở rộng hơn các kiến thức nhắm giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp.

 • BG QUAN TRI NHAN LUC 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Nguyễn, Thị Minh An (2021)

 • Mục đích của bài giảng này là trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động của các nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực như: Phân tích và thiết kế công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Tạo động lực lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Thù lao lao động; Quan hệ lao động; Quản lý chương trình an toàn và sức khỏe cho người lao động... nhằm không ngừng phát triển và nâng cao những đóng góp của nguồn nhân lực cho tổ chức.

 • BG PHAN TICH THIET KE HT TMDT 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Lê, Thị Ngọc Diệp (2021)

 • Bài giảng “Phân tích và thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử” được biên soạn với những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT - hai giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống TMĐT. Các vấn đề trình bày trong bài giảng có thể sử dụng làm cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế một hệ thống TMĐT cụ thể. Để sử dụng bài giảng này trong học tập và nghiên cứu, không nhất thiết đòi hỏi phải có trước các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình và các kỹ năng phát triển hệ thống khác.

 • BG PHAN TICH HOAT DONG KINH DOANH.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Bùi, Xuân Phong; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Trong lần hiệu chỉnh này, nhóm tác giả đã bám sát đề cương học phần “Phân tích hoạt động kinh doanh” trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh đó, kế thừa nội dung cơ bản của giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2010 và bài giảng “Phân tích hoạt động kinh doanh” - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2016 của GS.TS Bùi Xuân phong. Cùng với tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng hướng tới yêu cầu phù hợp với tình hình mới.

 • BG LUAT KINH DOANH 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Trần, Đoàn Hạnh (2021)

 • Nội dung bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất khi làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý hay làm chủ doanh nghiệp. Bài giảng Luật kinh doanh bao gồm 6 chương : Pháp luật về Doanh nghiệp, Pháp luật về Đầu tư, Pháp luật về Hợp đồng, Pháp luật về phá sản , Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Pháp luật về cạnh tranh .

 • BG LOGICSTIC CAN BAN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Tác giả: Trần, Thị Hòa (2021)

 • Bài giảng Logistics căn bản với mục đích cung cấp cho sinh viên ngành thương mại đại tử tại học viên công nghệ bưu chính viễn thông nói riêng và cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung các kiến thức cơ bản về hoạt động Logistics trong doanh nghiệp. Bài giảng giảng Logistics căn bản tình bày các nội dung bản chất, vai trò, nội dung của hệ thống Logistics và quá trình quản trị Logistics, các hoạt động Logistics, các dịch vụ Logistics, hệ thống tông tin Logistics, Tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh nghiệp