Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị mua và nguồn cung ứng
Authors: Lê, Thị Bích Ngọc
Trần, Thị Tuấn Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng này dùng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho sinh viên và giảng viên chuyên ngành Logistics, bao gồm 4 chương theo đúng đề cương đã được duyệt: Chương 1: Mua hàng và quản trị mua hàng Chương 2: Chiến lược mua hàng Chương 3: Quản trị nhà cung cấp Chương 4: Đàm phán mua hàng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3450
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

378

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG QT MUA HANG VA NGUON CUNG UNG 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)