Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị quan hệ đối tác
Authors: Trần, Thị Thập
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng xây dựng dựa trên cơ sở đề cương học phần Quản trị quan hệ đối tác (BSA 1470) đã được duyệt dành cho hệ đại học chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông, gồm 04 chương. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHƯƠNG 2. QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP CHƯƠNG 3. QUẢN TRỊ QUAN HỆ VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CHƯƠNG 4. QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC NỘI BỘ
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3384
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quan tri quan he doi tac 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)