Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị rủi ro
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được thiết kế thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2: Chương trình quản lý rủi ro Chương 3: Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3379
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

364

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quản trị rủi ro 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)