Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Kinh doanh quốc tế
Authors: Nguyễn, Thanh Nga
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng “Kinh doanh quốc tế” trang bị cơ sở lý luận cơ bản và hiện đại, bao gồm các nội dung sau: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ TOÀN CẦU HÓA Chương 2: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 3: THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Chương 4: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chương 5: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ Chương 6: CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ Chương 8: CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH QUỐC TẾ
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3374
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

176

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Kinh doanh quốc tế 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)