Thông tin tài liệu


Title: Quản trị doanh nghiệp
Authors: Lê, Thị Bích Ngọc
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 7 chương, trình bày những nội dung căn bản nhất về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Mặc dù một số nội dung đã được đề cập ở một số môn học trước tuy nhiên bài giảng hướng đến việc hệ thống lại và phát triển mở rộng hơn các kiến thức nhắm giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2644
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

88

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_Quản trị DN_2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)