Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử
Authors: Lê, Thị Ngọc Diệp
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng “Phân tích và thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử” được biên soạn với những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT - hai giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống TMĐT. Các vấn đề trình bày trong bài giảng có thể sử dụng làm cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế một hệ thống TMĐT cụ thể. Để sử dụng bài giảng này trong học tập và nghiên cứu, không nhất thiết đòi hỏi phải có trước các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình và các kỹ năng phát triển hệ thống khác.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2615
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG PHAN TICH THIET KE HT TMDT 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)