Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Xây dựng Website Thương mại điện tử
Authors: Trần, Thị Thập
Nguyễn, Hoàng Anh
Nguyễn, Văn Chính
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ được kết cấu thành 8 chương: Chương 1: TỔNG QUAN THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chương 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN Chương 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT Chương 4: MỘT SỐ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH WEB Chương 5: QUẢN TRỊ WEBSITE Chương 6: XUẤT BẢN WEBSITE Chương 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CHO WEBSITE TMĐT Chương 8: THỰC HÀNH CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3424
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

135

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Xây dựng website TMDT 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)