Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Thương mại điện tử
Authors: Lê, Bảo Ngọc
Trần, Thanh Hương
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng Thương mại điện tử phiên bản hiệu chỉnh năm 2022 được thiết kế chia làm 9 chương. Môn học cung cấp các khái niệm cơ bản và quan trọng nhất liên quan đến thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng cho sự phát triển của thương mại điện tử, nội dung, bản chất, hoạt động của các loại hình giao dịch thương mại điện tử, các khái niệm căn bản, các công cụ thanh toán trực tuyến, lợi ích, vai trò của dịch vụ cũng như của các bên tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán - Chương 1. Tổng quan về thương mại điện tử - Chương 2. Cơ sở hạ tầng, nền tảng và công cụ thương mại điện tử - Chương 3. Bán lẻ (B2C) trong thương mại điện tử - Chương 4. Bán buôn (B2B) trong thương mại điện tử - Chương 5. Hệ thống thương mại điện tử cải tiến: chính phủ điện tử, học trực tuyến, kinh tế chia sẻ và thương mại ngang hàng (P2P) - Chương 6. Thương mại di động và thương mại xã hội - Chương 7. An toàn và bảo mật trong thương mại điện tử - Chương 8. Hệ thống thanh toán điện tử - Chương 9. Thực hiện đơn hàng theo chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3423
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

486

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Thuong mai dien tu 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)