Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị nhân lực
Authors: Nguyễn, Thị Minh An
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Mục đích của bài giảng này là trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động của các nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực như: Phân tích và thiết kế công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Tạo động lực lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Thù lao lao động; Quan hệ lao động; Quản lý chương trình an toàn và sức khỏe cho người lao động... nhằm không ngừng phát triển và nâng cao những đóng góp của nguồn nhân lực cho tổ chức.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2616
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

239

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG QUAN TRI NHAN LUC 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)