Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Luật kinh doanh
Authors: Trần, Đoàn Hạnh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất khi làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý hay làm chủ doanh nghiệp. Bài giảng Luật kinh doanh bao gồm 6 chương : Pháp luật về Doanh nghiệp, Pháp luật về Đầu tư, Pháp luật về Hợp đồng, Pháp luật về phá sản , Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Pháp luật về cạnh tranh .
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2613
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

186

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG LUAT KINH DOANH 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)