Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị đổi mới sáng tạo
Authors: Nguyễn, Thùy Dung
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng của học phần này bao gồm những nội dung sau: Chương 1: Tổng quan về đổi mới sáng tạo Chương 2: Nguồn gốc và các loại hình đổi mới sáng tạo Chương 3: Các mô hình đổi mới sáng tạo Chương 4: Xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3377
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

252

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quản trị đổi mới sáng tạo 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)