Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng “Quản trị vận chuyển và giao nhận”
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Thanh Nga
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được kết cấu thành 5 chương với các nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về giao nhận và vận tải hàng hóa Chương 2: Giao nhận vận tải bằng đường biển Chương 3: Giao nhận vận tải bằng đường hàng không Chương 4: Giao nhận vận tải bằng các phương thức khác Chương 5: Giao nhận vận tải đa phương thức
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3380
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

600

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG quan tri van chuyen va giao nhan 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)