Khoa Quản trị kinh doanh (122)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 122

 • BG_Quản trị DN_2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng gồm 7 chương, trình bày những nội dung căn bản nhất về lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Mặc dù một số nội dung đã được đề cập ở một số môn học trước tuy nhiên bài giảng hướng đến việc hệ thống lại và phát triển mở rộng hơn các kiến thức nhắm giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu hơn về lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp.

 • BG QUAN TRI NHAN LUC 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh An (2021)

 • Mục đích của bài giảng này là trình bày những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong hoạt động của các nhà quản trị liên quan đến nguồn nhân lực như: Phân tích và thiết kế công việc; Kế hoạch hóa nguồn nhân lực; Tuyển dụng nhân lực; Bố trí nhân lực và thôi việc; Tạo động lực lao động; Đánh giá thực hiện công việc; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Thù lao lao động; Quan hệ lao động; Quản lý chương trình an toàn và sức khỏe cho người lao động... nhằm không ngừng phát triển và nâng cao những đóng góp của nguồn nhân lực cho tổ chức.

 • BG PHAN TICH THIET KE HT TMDT 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Diệp (2021)

 • Bài giảng “Phân tích và thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử” được biên soạn với những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT - hai giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống TMĐT. Các vấn đề trình bày trong bài giảng có thể sử dụng làm cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế một hệ thống TMĐT cụ thể. Để sử dụng bài giảng này trong học tập và nghiên cứu, không nhất thiết đòi hỏi phải có trước các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình và các kỹ năng phát triển hệ thống khác.

 • BG PHAN TICH HOAT DONG KINH DOANH.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Trong lần hiệu chỉnh này, nhóm tác giả đã bám sát đề cương học phần “Phân tích hoạt động kinh doanh” trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Bên cạnh đó, kế thừa nội dung cơ bản của giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2010 và bài giảng “Phân tích hoạt động kinh doanh” - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2016 của GS.TS Bùi Xuân phong. Cùng với tham khảo các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng hướng tới yêu cầu phù hợp với tình hình mới.

 • BG LUAT KINH DOANH 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Đoàn Hạnh (2021)

 • Nội dung bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất khi làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý hay làm chủ doanh nghiệp. Bài giảng Luật kinh doanh bao gồm 6 chương : Pháp luật về Doanh nghiệp, Pháp luật về Đầu tư, Pháp luật về Hợp đồng, Pháp luật về phá sản , Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Pháp luật về cạnh tranh .

 • BG LOGICSTIC CAN BAN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Hòa (2021)

 • Bài giảng Logistics căn bản với mục đích cung cấp cho sinh viên ngành thương mại đại tử tại học viên công nghệ bưu chính viễn thông nói riêng và cho sinh viên khối ngành kinh tế nói chung các kiến thức cơ bản về hoạt động Logistics trong doanh nghiệp. Bài giảng giảng Logistics căn bản tình bày các nội dung bản chất, vai trò, nội dung của hệ thống Logistics và quá trình quản trị Logistics, các hoạt động Logistics, các dịch vụ Logistics, hệ thống tông tin Logistics, Tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh nghiệp

 • BG_Quản trị học_BAN IN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Thập; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng gồm 09 chương. Chương 1: Nhập môn quản trị học Chương 2: Sự phát triển của các quan điểm quản trị Chương 3: Môi trường quản trị Chương 4: Thông tin và quyết định trong quản trị Chương 5: Chức năng hoạch định Chương 6: Chức năng tổ chức Chương 7: Chức năng lãnh đạo Chương 8: Chức năng kiểm tra Chương 9: Một số vấn đề quản trị học hiện đại.

 • BG_Quản trị Chiến lược_BAN IN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung; Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Bài giảng được kết cấu thành 10 chương, được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt dành cho hệ đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

 • BG_QT văng phòng_2021_BẢN IN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Phạm, Thị Minh Lan (2021)

 • Bài giảng gồm 6 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về quản trị văn phòng Chương 2: Hoạt động quản trị văn phòng Chương 3: Hoạch định tổ chức các cuộc họp Chương 4 : Tổ chức công tác lễ tân Chương 5: Soạn thảo văn bản Chương 6: Công tác lưu trữ

 • BG_Lập và thẩm định DADT.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Phan Tú Anh; Nguyễn Thanh Nga (2021)

 • Nội dung bài giảng gồm 4 chương đề cập những kiến thức thiết thực về Lập và thẩm định dự án đầu tư. Trong đó chương 1 trình bày về đầu tư và dự án đầu tư; chương 2 trình bày về lập một dự án đầu tư; chương 3 trình bày về thẩm định dự án đầu tư; chương 4 trình bày về đấu thầu dự án đầu tư.

 • BG Thuong mai di dong.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn Trần Hưng (2020)

 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về thương mại trên nền tảng di động. Sinh viên được tiếp cận một hệ thống các kiến thức, kỹ năng cơ bản từ Cơ sở hạ tầng của Thương mại di động; Các ứng dụng của Thương mại di động; Bảo mật trong Thương mại di động và Thanh toán trong Thương mại di động

 • BG Dao duc KD & VHDN.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Trần, Diệu Linh; Phạm, Thị Minh Lan (2020)

 • Bài giảng có kết cấu 5 chương bao gồm: Chương 1 - Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh: trình bày các khái niệm về đạo đức, đạo đức kinh doanh, các nguyên tắc và chuẩn mực của đạo đức kinh doanh, nguồn gốc của các vấn đề đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và vai trò của đạo đức kinh doanh. Chương 2 – Xây dựng đạo đức kinh doanh: đề cập đến các vấn đề đạo đức kinh doanh trong các hoạt động chức năng và trong mối quan hệ với các đối tượng hữu quan, cách thức phân tích hành vi đạo đức kinh doanh và xây dựng chương trình tuân thủ đạo đức. Chương 3 – Văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: trình bày về khái niệm, đặc điểm, các yếu tố cấu thành của văn hóa; khái niệm, đặc điểm, va...

 • BG Dam phan kinh doanh.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê Thị Bích Ngọc (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm 4 chương theo đề cương được duyệt, bao gồm: Chương 1. Một số vấn đề chung về đàm phán kinh doanh Chương 2. Nội dung, phương thức và chiến lược trong đàm phán kinh doanh. Chương 3. Văn hóa trong đàm phán kinh doanh Chương 4. Chuẩn bị và tổ chức trong đàm phán kinh doanh

 • BG Tam ly quan ly 2020.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Đoàn Hạnh (2020)

 • Bài giảng môn học được kết cấu thành 5 chương, trong đó chương 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản về tâm lý học nói chung và tâm lý quản lý nói riêng. Chương 2 nghiên cứu về tâm lý người lãnh đạo cũng như các yêu cầu đối với người lãnh đạo. Chương 3 nghiên cứu về tâm lý người lao động nói chung và đặc điểm tâm lý của các loại người lao động. Chương 4 nghiên cứu về tập thể, các giai đoạn phát triển của tập thể cũng như những hiện tượng và quy luật tâm lý xảy ra trong tập thể. Chương 5 nghiên cứu về giao tiếp trong hoạt động quản lý, nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp trong hoạt động quản lý.

 • BG Chinh phu dien tu.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh An (2020)

 • Có kết cấu 4 chương: Chương 1: Tổng quan về chính phủ điện tử. Chương này đề cập một số nội dung cơ bản: Sơ lược về bộ máy nhà nước; Khái niệm chính phủ điện tử và các giao dịch chính phủ điện tử; Mục tiêu của chính phủ điện tử; Lợi ích của chính phủ điện tử; Các giai đoạn xây dựng chính phủ điện tử; Những thách thức của chính phủ điện tử; Chính phủ điện tử một cửa và yêu cầu đối với chính phủ điện tử. Chương 2: Hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng chính phủ điện tử gồm các nội dung: Thông tin và phân loại thông tin; Vai trò và yêu cầu đối với thông tin trong quản lý; Hệ thống thông tin quản lý; Cơ sở hạ tầng chính phủ điện tử. Chương 3: Công nghệ và ứng dụng chính phủ điện tử...

 • Truyen thong thuong hieu trong moi truong truc tuyen.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thị Thập (2020)

 • cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về thương hiệu, hoạch định truyền thông thương hiệu và phát triển thương hiệu qua các công cụ truyền thông trực tuyến. Sinh viên được tiếp cận một hệ thống các kiến thức, kỹ năng cơ bản từ xây dựng thương hiệu đến truyền thông thương hiệu với những đặc trưng từ môi trường trực tuyến. Qua bài giảng, sinh viên sẽ hiểu và thực hiện được những hoạt động / công cụ truyền thông thương hiệu mang tính cập nhật