Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản lý dự án
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Phan, Tú Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được kết cấu thành 5 chương với các nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản của quản lý dự án Chương 2: Quản lý thời gian và tiến độ của dự án Chương 3: Phân phối các nguồn lực dự án Chương 4: Quản trị rủi ro của dự án Chương 5: Giám sát và đánh giá dự án
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3376
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

863

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Quản lý dự án 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)