Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Khởi sự kinh doanh
Authors: Nguyễn, Thị Minh An
Trần, Thị Thập
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng Khởi sự kinh doanh được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về khởi sự kinh doanh. Chương này giới thiệu về vai trò của doanh nhân và hoạt động khởi sự kinh doanh (khởi sự), cách nhận diện cơ hội và hình thành ý tưởng kinh doanh, cũng như vai trò của bản kế hoạch kinh doanh trong quá trình khởi sự. Chương 2: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh. Chương này giới thiệu cách lập kế hoạch kinh doanh để khởi sự. Chương 3: Một số vấn đề triển khai hoạt động kinh doanh. Chương này giới thiệu về lập kế hoạch hành động cũng như cách thức triển khai hoạt động kinh doanh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3375
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

449

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Khởi sự kinh doanh 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,94 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)