Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Quản trị hệ thống thông tin logistics
Authors: Lê, Thị Ngọc Diệp
Đỗ, Thị Lan Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm có 5 chương: Chương 1. Tổng quan về quản trị hệ thống thông tin logistics Chương 2. Các chức năng quản trị hệ thống thông tin logistics Chương 3. Phân hệ thông tin dịch vụ khách hàng Chương 4. Phân hệ thông tin quản lý vận chuyển và giao nhận hàng hóa Chương 5. Phân hệ thông tin quản lý và vận hành kho hàng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3381
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

535

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG QT HTTT Logistics 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)