Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2985 to 3004 of 3093
 • BG Dam phan kinh doanh.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Lê Thị Bích Ngọc (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm 4 chương theo đề cương được duyệt, bao gồm: Chương 1. Một số vấn đề chung về đàm phán kinh doanh Chương 2. Nội dung, phương thức và chiến lược trong đàm phán kinh doanh. Chương 3. Văn hóa trong đàm phán kinh doanh Chương 4. Chuẩn bị và tổ chức trong đàm phán kinh doanh

 • Đoàn Thị Vân Anh - B17DCQT004.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Vân Anh;  Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Minh An (2021)

 • Nội dung chính của khóa luận: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đức Tiến Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đức Tiến

 • Tóm tắt luận văn_Trang.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: TS. Trần Thị Hòa (2021)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Eurowindow. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Eurowindow.

 • Tom tat LV (BINH)-2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình;  Advisor: TS Vũ Trọng Phong (2016)

 • Luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư C.E.O. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực của Công ty cổ phần đầu tư C.E.O

 • Tom tat luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tú Quỳnh;  Advisor: TS. Trần Thị Hòa (2015)

 • Nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á. Chương 3: Giaỉ pháp hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á

 • Tom tat-LVThS Dang Thi Huong-0292016.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hường;  Advisor: TS. Trần Thị Hòa (2016)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1 Vấn đề căn bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn (TSD) Chương 3: Giải pháp hoàn thiệncông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn(TSD)

 • Tóm tắt dinh van toan.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Toàn;  Advisor: TS.Nguyễn Xuân Vinh (2015)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương I Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương II Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Chương III Giải pháp nâng cao hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam