Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu năng của kỹ thuật mã hóa video HEVC/H.265 truyền hình qua mạng IP.
Authors: TS. Vũ Văn San
Nguyễn, Hữu Bằng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Tổng quan, luận văn gồm 3 chương: Chương 1 trình bày về mã hóa video hiệu suất cao HEVC. Chương 2 giới thiệu về truyền hình qua mạng IP. Chương 3 đánh giá hiệu năng của chuẩn mã hóa HEVC trong kịch bản truyền hình qua mạng IP
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2732
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn - Nguyen Huu Bang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)