Ngành Kỹ thuật viễn thông (344)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 344

 • Tóm tắt Trần Tiến Vinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Tiến Vinh;  Advisor: TS. Cao Minh Thắng (2022)

 • Phương pháp nghiên cứu bao gồm: + Phân tích và tổng hợp tài liệu; Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi. + Phương pháp phân tích thiết kế bằng ngôn ngữ đặc tả UML. + Phương pháp thử nghiệm bằng mô phỏng và trên thực địa nhà trạm. Công cụ nghiên cứu là: + Công cụ thiết kế bằng ngôn ngữ UML. + Công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng phần mềm trên nền tảng React. + Công cụ điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android.  

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Công;  Advisor: TS. Nguyễn Việt Hưng (2022)

 • Chương 1: Sóng điện từ và vấn đề phơi nhiễm. Trình bày tổng quan các vấn đề chính về sóng điện từ và nhu cầu cấp thiết xây dựng bài toán đo phơi nhiễm. Chương 2: Quy trình đo phơi nhiễm và phương pháp tính. Trình bày một số hệ thống đo tỉ lệ phơi nhiễm. Chương 3: Áp dụng quy trình đo phơi nhiễm. Trình bày về cách sử dụng hệ thống đo mới và những kết quả thực tế đã thu được. Từ đó rút ra đề xuất, nhận xét và kiến nghị. 

 • Tóm tắt luận văn_Nghiên cứu kỹ thuật truy cập ngẫu nhiên cho hệ thống mMTC.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Huy Đương;  Advisor: PGS.TS. Trịnh Anh Vũ (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về truy cập ngẫu nhiên. Chương 2: Giao thức SUCRe và ACBPC. Chương 3: Giao thức DACB.

 • Tóm tắt luận văn Nguyễn Văn Khi.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Khi;  Advisor: PGS.TS. Lê Nhật Thăng (2022)

 • Bố cục của luận văn được trình bày như sau: ­ Chương 1 trình bày tổng quan về NAT, khó khăn trong quá trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6. ­ Chương 2 trình bày kỹ thuật triển khai CGNAT và cấu hình trên một số dòng thiết bị. ­ Chương 3 trình bày giải pháp triển khai CGNAT trong mạng VNPT.

 • Tóm tắt Phạm Hữu Kiên.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Hữu Kiên;  Advisor: TS. Vũ Thị Thúy Hà (2022)

 • Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Nghiên cứu về truyền thông đa phương tiện và vấn đề chất lượng dịch vụ trong mạng IP. Nghiên cứu các phương pháp đánh giá chất lượng trải nghiệm của khách hàng. Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số QoS lên QoE và đưa ra phương pháp đánh giá QoE dựa trên QoS.

 • Tóm tắt luận văn Nguyễn Phú An.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú An;  Advisor: TS. Nguyễn Việt Hưng (2022)

 • Kết cấu cơ bản gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về vô tuyến khả tri Chương II: Ăng-ten sử dụng trong vô tuyến khả tri Chương III: Thiết kế và mô phỏng ăng ten trong vô tuyến khả tri