Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo và tuyển chọn nhân lực tại VNPT Hà Nội
Authors: Nguyễn, Đắc Hiệp
Nghd.: TS Vũ Trọng Phong
Issue Date: 2011
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/562
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN DAC HIEP.pdf
      Restricted Access
    • Size : 300,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)