LV - Ngành Quản trị kinh doanh (367)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 367

 • TomTat_LuanVanQTKD_PhamThiBich_final.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2020)

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 : Một số vấn đề cơ bản về thù lao tài chính cho người lao động trong doanh nghiệp Chương 2 : Thực trạng thù lao tài chính tại VNPT Hà Nội Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện thù lao tài chính tại VNPT Hà Nội

 • Tóm tắt luận văn A5-1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: TS. Đặng Thị Việt Đức (2020)

 • Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể gồm: - Nghiên cứu và hệ thống hóa những vấn đề chung về dữ liệu thay thế và hoạt động chấm điểm, xếp hạng tín dụng - Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - Đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường sử dụng dữ liệu thay thế trong hoạt động chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

 • tomtatluanvanHoa.final.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Minh Hoa;  Advisor: TS. Nguyễn Bình Minh (2020)

 • Kết cấu của luận văn được chia thành 3 chương: - Chương 1. Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng và chất lượng dịch vụ - Chương 2. Đánh giá về chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh viên tại Đại học Đại Nam - Chương 3. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên tại Đại học Đại Nam

 • Tóm tắt LV 2.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Ngọc Lan;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Việt Lê (2020)

 • Bố cục của luận văn được chia thành 3 chương (ngoài phần mở đầu và kết luận), gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng với chất lượng dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Chương 2: Đánh giá sự hài lòng của những đối tượng sử dụng dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chương 3: Giải pháp nâng cao sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 • Tóm tắt luận văn A5 Hungnn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Nhật Hưng;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2020)

 • Luận văn được kết cấu thành ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận về tiền lương và phân phối tiền lương trong doanh nghiệp. - Chương 2: Thực trạng phân phối tiền lương tại Tổng công ty cổ phần công trình Viettel - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lương tại Tổng công ty cổ phần công trình Viettel.

 • TTLV -DO THI NHUNG.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Nhung;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Vân Anh (2020)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức. Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên tại Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông. Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên tại Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông