LV - Ngành Quản trị kinh doanh (609)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 609

 • Tóm tắt - Bùi Ánh Hồng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Ánh Hồng;  Advisor: TS. Nguyễn Bình Minh (2022)

 • Phương pháp thu thập dữ liệu: - Thu thập dữ liệu thứ cấp: Thu thập từ sách, báo, báo cáo, tài liệu của Doanh nghiệp. - Thu thập dữ liệu sơ cấp: Thông qua tìm hiểu, quan sát thực tế từ Doanh nghiệp, khảo sát khách hàng. Phương pháp định tính: Phỏng vấn lãnh đạo viễn thông tỉnh, phỏng vấn trưởng phòng và nhân viên kinh doanh dịch vụ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Định;  Advisor: TS. Trần Đình Nam (2022)

 • Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động truyền thông thương hiệu của doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng hoạt động truyền thông thương hiệu Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Công nghệ Hoàng Long. Chương 3. Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông thương hiệu cho Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Công nghệ Hoàng Long.

 • Tóm tắt_ Hoàng Thị Mai Duyên_Luận văn tốt nghiệp_ Lớp M20CQQT01-B.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Mai Duyên;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Phước; TS. Đặng Thị Việt Đức (2022)

 • 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu: Luận văn dự kiến sẽ thu thập dữ liệu theo phương pháp sau: - Quan sát thực địa: Dựa trên điều kiện của bản thân đang công tác tại Phòng kế toán Kế hoạch, TTKD VNPT – Hải Dương. - Phương pháp nghiên cứu định tính: Phỏng vấn chuyên sâu đội ngũ lãnh đạo, quản lý. - Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Thu thập dữ liệu thứ cấp qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo hoạt động nhân sự tại TTKD VNPT – Hải Dương, văn bản quy trình quy định của Tập đoàn và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.. 5.2. Phương pháp xử lý số liệu: - Dữ liệu thu thập được thống kê, tính toán, tổng hợp, so sánh. - Sử dụng phần mềm tính toán Microsoft Excel để xử lý những dữ liệu thu t...

 • Tóm tắt luận văn- Nguyễn Thị Kim Trinh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Kim Trinh;  Advisor: TS. Trần Ngọc Minh (2022)

 • Phần mở đầu. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương. Kết luận  

 • Chốt -Tóm tắt Đỗ Thị Hợp.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Thị Hợp;  Advisor: TS. Nguyễn Thùy Dung (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn dự kiến kết cấu 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Viễn thông Hải Dương.  

 • Tóm tắt Nguyễn Đức Dương.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Dương;  Advisor: PGS. TS Nguyễn Thị Minh An (2022)

 • Luận văn bao gồm 4 phần: phần mở đầu, phần nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung luận văn được kết cấu 3 chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chất lượng nhân viên kinh doanh tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân viên kinh doanh tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Dũng;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2022)

 • Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, Luận văn được kết cấu thành 03 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn hóa và văn hóa tổ chức Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chương 3: Giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)  

 • Do Minh Duc - LVTS (Tom tat) - da sua.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Minh Đức;  Advisor: TS. Trần Thị Hòa (2022)

 • Ngоài phần mở đầu và kết luận thì luận văn sẽ được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn củа dоаnh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáо dục Chương 3: Một số giải pháp nâng cао hiệu quả sử dụng vốn củа Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáо dục

 • Tóm tắt _ Nguyễn Đình Phúc final.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Phúc;  Advisor: TS. Trần Đức Lai (2022)

 • - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quản trị kênh phân phối của VNP Hải Dương giai đoạn 2018 đến năm 2021. - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu quản trị kênh phân phối của TTKD VNPT- Hải Dương, tập trung nghiên cứu kênh phân phối các sản phẩm dịch vụ của vinaphone tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn từ năm 2018 – 2021. Các giải pháp cho giai đoạn đến năm 2025.

 • Tóm tắt luận văn_Đào Thị Thu Hà.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hà;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội tại Viễn thông Hải Dương. Chương 3: Giải pháp tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội tại Viễn thông Hải Dương.

 • Tóm tắt luận văn_Đào Thị Kim Dung_final_1607.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Kim Dung;  Advisor: TS. Nguyễn Thùy Dung (2022)

 • Luận văn được kết cấu 3 chương như sau: Chương 1: Các vấn đề cơ bản của hoạt động quản trị bán hàng Chương 2: Thực trạng quản trị bán hàng cho khách hàng cá nhân tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị bán hàng cho khách hàng cá nhân tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương  

 • Tóm tắt Nguyễn Văn Diển.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Diển;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Hậu (2022)

 • Trong luận văn này, cùng với các phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn dự kiến kết cấu gồm 3 chương, cụ thể như sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn về bán hàng online. - Chương 2: Thực trạng bán hàng online tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương. - Chương 3: Một số giải pháp thúc đẩy bán hàng online tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương.

 • Tóm tắt luận văn_Đinh xuân tùng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Xuân Tùng;  Advisor: TS. Trần Thị Thập (2022)

 • Với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, luận văn được cấu trúc thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ. Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ Internet băng rộng cố định của VNPT trên địa bàn Hà Nội. Chương 3: Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet băng rộng của VNPT trên địa bàn Hà Nội.  

 • Tóm tắt lv_final_QTDADTVNPTHD_Đỗ Thị Thanh Hường.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Hường;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Phước; TS. Đặng Thị Việt Đức (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số lý luận chung về dự án đầu tư và quản trị dự án đầu tư Chương 2: Thực trạng quản trị dự án đầu tư tại Viễn thông Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị dự án đầu tư tại Viễn thông Hải Dương

 • Tóm tắt luận văn_Vũ Thị Thanh Thủy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: TS. Lê Thị Ngọc Diệp (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về Marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp dịch vụ viễn thông di động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing hỗn hợp dịch vụ viễn thông di động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương.

 • Tóm tắt Luận văn Nguyễn Huy Hùng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hùng;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2022)

 • Ngоài phần mở đầu và kết luận, danh mụс tài liệu tham khảо, luận văn đượс kết сấu thành 3 сhương: Сhương 1: Сơ sở lý luận về nguồn nhân lựс và сhất lượng nguồn nhân lựс trоng tổ сhứс. Сhương 2: Thựс trạng сhất lượng nguồn nhân lựс tại Сụс Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Сhương 3: Giải pháp nâng сaо сhất lượng nguồn nhân lựс tại Сụс Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

 • TTLV DAO ANH SON.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Anh Sơn;  Advisor: TS. Trần Thị Hòa (2022)

 • Luận văn chia thành 3 Chương với các nội dung cụ thể như sau: • Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá hoàn thành công việc của nhân viên trong doanh nghiệp • Chương 2: Thực trạng đánh giá hoàn thành công việc của nhân viên tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Hải Dương. • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện đánh giá hoàn thành công việc của nhân viên tại Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hải Dương.

 • Tóm tắt _ Nguyễn Thị Thúy Mong bản in.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Mong;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Việt Lê (2022)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại TTKD VNPT – Hải Dương Chương 3: Giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa doanh nghiệp tại TTKD VNPT – Hải Dương  

 • Bản tóm tắt Luận văn - Lê Ngọc Khánh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Ngọc Khánh;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2022)

 • Nội dung chính của luận văn gồm ba chương: Chương 1: Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp Chương 2: Nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng đối với khách hàng tổ chức doanh nghiệp tại VNPT Hải Dương Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản trị quan hệ khách hàng đối với khách hàng tổ chức doanh nghiệp tại VNPT Hải Dương.