Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại tổng công ty bưu điện Việt Nam
Authors: Lê, Quốc Hiệp
Nhd: PGS.TS Nguyễn Thị Minh An
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1597
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT TV ThS Lê Quốc Hiệp 2015 PDF.pdf
      Restricted Access
    • Size : 695,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)