Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo, phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in bưu điện
Authors: Nguyễn, Vũ Toàn
Nghd.: TS. Vũ Trọng Phong
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1336
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Nguyen Vu Toan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 210,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)