Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng truyền tải IP/MPLS tại VNPT - Hà Nội
Authors: Đoàn, Minh Quân
Nghd.: TS Đỗ Vũ Anh
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/711
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LVThS.DMQUAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 325,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)