Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Eurowindow
Authors: TS. Trần Thị Hòa
Nguyễn, Thị Thu Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Eurowindow. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Eurowindow.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3206
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn_Trang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 817,36 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)