Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn (TSD)
Authors: TS. Trần Thị Hòa
Đặng, Thị Hường
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1 Vấn đề căn bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn (TSD) Chương 3: Giải pháp hoàn thiệncông tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn(TSD)
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2769
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat-LVThS Dang Thi Huong-0292016.pdf
      Restricted Access
    • Size : 420,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)