Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Đăng Thắng
Nghd.: PGS.TS Nguyễn Thị Minh An
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1110
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Dang thang.pdf
      Restricted Access
    • Size : 635,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)