Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Authors: TS.Nguyễn Xuân Vinh
Đinh, Văn Toàn
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương I Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương II Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Chương III Giải pháp nâng cao hoàn thiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2786
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt dinh van toan.pdf
      Restricted Access
    • Size : 581,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)