Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu năng của các giao thức định tuyến mạng AD HOC
Authors: Trần, Đình Hóa
Nghd.: PGS.TS Trần Hồng Quân
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Description: Luận văn trình bày về Tổng quan về mạng AD HOC di động. Giao thức định tuyến cho mạng AD HOC. Xây dựng chương trình để đánh giá hiệu năng của các giao thức định tuyến.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/293
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • trandinhhoa.doc
      Restricted Access
    • Size : 766,5 kB

    • Format : Microsoft Word  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)