Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đức Tiến
Authors: PGS.TS Nguyễn, Thị Minh An
Đoàn, Thị Vân Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung chính của khóa luận: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đức Tiến Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đức Tiến
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2434
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

127

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Đoàn Thị Vân Anh - B17DCQT004.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)