Ngành Quản trị kinh doanh (11)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11

 • Nguyễn Thị Lan - B17DCQT074.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: TS. Trần, Thị Hòa (2021)

 • Khóa luận bao gồm 3 chƣơng chính: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về Marketing điện tử trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing điện tử trong doanh nghiệp tại Công ty TNHH trang trí nội thất và quảng cáo Phú Minh. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Marketing điện tử trong doanh nghiệp tại Công ty TNHH trang trí nội thất và quảng cáo Phú Minh.

 • Nguyễn Thế Long - B17DCQT097.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thế Long;  Advisor: TS. Trần, Thị Hòa (2021)

 • Bố cục bài tiểu luận gồm 3 phần: - Phần 1: Cơ sở lý luận về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. - Phần 2: Cơ sở thực tiễn chiến lược của Công ty Cổ phần Công nghệ An Vui. - Phần 3: Đề xuất chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ An Vui giai đoạn từ 2022 – 2025.

 • Nguyễn Quỳnh Anh - B17DCQT007.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh;  Advisor: Th.S Lê, Thị Bích Ngọc (2021)

 • Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động cung ứng phần mềm quản lý bán hàng của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cung ứng phần mềm quản lý bán hàng của Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

 • Lê Thị Hồng Hạnh - B17DCQT048.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Lê, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: TS. Lê, Thị Ngọc Diệp (2021)

 • Khóa luận gồm ba chương: Chương 1: Khái quát về hoạt động cung cấp giải pháp thương mại điện tử của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động cung cấp giải pháp thương mại điện tử của Công ty Cổ phần iCheck. Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động cung cấp giải pháp thương mại điện tử của Công ty Cổ phần iCheck

 • Lê Hồng Quyên - B17DCQT132.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Lê, Hồng Quyên;  Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Minh An (2021)

 • Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. - Đánh giá ưu nhược điểm của hoạt động bán hàng của Công ty. - Nghiên cứu các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của Công ty. - Đưa ra các thực trạng và lý do để cải tiến hoạt động bán hàng. - Đưa ra các đề xuất nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm để hoàn thiện hệ thống bán hàng.

 • Đoàn Thị Vân Anh - B17DCQT004.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Vân Anh;  Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Minh An (2021)

 • Nội dung chính của khóa luận: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đức Tiến Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đức Tiến