Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá chất lượng phần mềm dựa trên giá trị và đề xuất áp dụng tại Trung tâm phần mềm VIETTEL
Authors: Đào, Thị Hồng Nhung
Nghd.: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/931
Appears in Collections:Ngành Truyền dữ liệu & mạng máy tính
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Dao Thi Hong Nhung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 321,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)