Thông tin tài liệu


Title: Đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O
Authors: TS Vũ Trọng Phong
Nguyễn, Thị Thanh Bình
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư C.E.O. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực của Công ty cổ phần đầu tư C.E.O
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2763
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV (BINH)-2.pdf
      Restricted Access
    • Size : 792,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)