Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá cải thiện hiệu năng hệ thống quản lý búp sóng trong mạng 5G bằng phương pháp hình học
Authors: TS. Nguyễn Viết Minh
Trịnh Quỳnh Mai
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn bao gồm 3 chương:  Chương 1: Tổng quát về mạng 5G và công nghệ định dạng búp sóng.  Chương 2: Mô hình hệ thống định dạng búp sóng.  Chương 3: Cải thiện hiệu năng quản lý búp sóng bằng phương pháp hình học.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3287
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn_TrinhQuynhMai_full.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)