Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2535 to 2554 of 2796
 • Luanvancaohoc_tomtat_TrinhNgocTan_20122014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Ngọc Tân;  Advisor: TS. Trịnh Anh Tuấn (2014)

 • Nội dung luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về IPv4 và IPv6. Chương 2: Quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6. Trình bày một số phương pháp chuyển đổi và quá trình chuyển đổi. Chương 3: Một số vấn đề về an toàn mạng trong quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

 • B17DCTT030.Ngô Thị Thu Hằng.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thu Hằng;  Advisor: TS. Trần, Đức Lai (2021)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thông tin xấu độc và mức độ ảnh hưởng của chúng trên Internet: Khái niệm thông tin xấu độc; đặc điểm của thông tin xấu độc; thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc và mức độ ảnh hưởng của thông tin xấu độc trên Internet trong giai đoạn nghiên cứu đề tài. ● Đánh giá mức độ ảnh hưởng của thông tin xấu độc đối với công chúng trên Internet trong giai đoạn từ tháng 01/2021 - 05/2021. ● Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu và ngăn chặn sự lan tỏa của thông tin xấu độc trên Internet.

 • TOMTAT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2015)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin M1 Chương 3: Biện pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin M1

 • TomTatLV_VanHoaDoanhNghiepTạiVNPT Ninh Binh_TranNgocHuong.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hưởng;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Vân Anh (2021)

 • luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn hóa doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Ninh Bình; Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Ninh Bình.

 • Tom tat _ Nguyen Thu Van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Vân;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái (2016)

 • Luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa công sở Chương 2: Thực trạng văn hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao văn hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông

 • Tóm tắt _ Nguyễn Thị Thúy Mong bản in.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Mong;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Việt Lê (2022)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại TTKD VNPT – Hải Dương Chương 3: Giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa doanh nghiệp tại TTKD VNPT – Hải Dương  

 • TOM TAT HOANG KIM VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Kim Vân;  Advisor: GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong (2016)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Cục công nghệ thông tin – Bộ Y tế Chương 3: Một số giải pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa tổ chức tại Cục công nghệ thông tin – Bộ Y tế

 • Tóm tắt luận văn_Dũng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Dũng;  Advisor: GS.TS Bùi Xuân Phong (2021)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức; Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương; Chương 3: Giải pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa tổ chức tại Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Dũng;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2022)

 • Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, Luận văn được kết cấu thành 03 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn hóa và văn hóa tổ chức Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chương 3: Giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)