Thông tin tài liệu


Title: Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty thông tin M1
Authors: GS.TS. Bùi Xuân Phong
Nguyễn, Văn Thủy
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin M1 Chương 3: Biện pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin M1
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2788
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOMTAT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 418,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)