Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông
Authors: PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái
Nguyễn, Thu Vân
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa công sở Chương 2: Thực trạng văn hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao văn hóa công sở tại Chi cục thuế Quận Hà Đông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2762
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat _ Nguyen Thu Van.pdf
      Restricted Access
    • Size : 508,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)