Thông tin tài liệu


Title: Vấn đề an toàn mạng trong quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6
Authors: TS. Trịnh Anh Tuấn
Trịnh, Ngọc Tân
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Nội dung luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về IPv4 và IPv6. Chương 2: Quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6. Trình bày một số phương pháp chuyển đổi và quá trình chuyển đổi. Chương 3: Một số vấn đề về an toàn mạng trong quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2833
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luanvancaohoc_tomtat_TrinhNgocTan_20122014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 768,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)