Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa tổ chức tại Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
Authors: GS.TS Bùi Xuân Phong
Lê, Văn Dũng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức; Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương; Chương 3: Giải pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa tổ chức tại Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3080
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luận văn_Dũng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)