Thông tin tài liệu


Title: Văn hoá doanh nghiệp tại VNPT Ninh Bình
Authors: TS. Nguyễn Thị Vân Anh
Trần, Ngọc Hưởng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn hóa doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Ninh Bình; Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại VNPT Ninh Bình.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3020
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TomTatLV_VanHoaDoanhNghiepTạiVNPT Ninh Binh_TranNgocHuong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 934,77 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)