Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hải Dương
Authors: TS. Nguyễn Thị Việt Lê
Nguyễn, Thị Thúy Mong
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại TTKD VNPT – Hải Dương Chương 3: Giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa doanh nghiệp tại TTKD VNPT – Hải Dương  
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3301
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt _ Nguyễn Thị Thúy Mong bản in.pdf
      Restricted Access
    • Size : 851,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)