Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty điện lực Tp.Hà Nội
Authors: Trần, Mạnh Chính
Nghd.:TS.Nguyễn Thanh Tùng
Issue Date: 2014
Publisher: Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1450
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TT LV ThS Tran Manh Chinh 2014.pdf
    Restricted Access
  • Size : 567,91 kB

  • Format : Adobe PDF


 •   Restricted Access
  • Size : 567,91 kB

  • Format : Unknown • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)