Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa tổ chức tại Cục công nghệ thông tin – Bộ Y tế
Authors: GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong
Hoàng, Kim Vân
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Cục công nghệ thông tin – Bộ Y tế Chương 3: Một số giải pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa tổ chức tại Cục công nghệ thông tin – Bộ Y tế
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2780
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM TAT HOANG KIM VAN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 485,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)