Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và truyền số liệu
Authors: Nguyễn, Quang Huy
Nghd.: TS Bùi Văn Hưng
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/607
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN QUANG HUY.pdf
      Restricted Access
    • Size : 347,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)