Thông tin tài liệu


Title: Văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện
Authors: Đỗ, Thị Vân Anh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1326
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Do Thi Van Anh 2013.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)