Thông tin tài liệu


Title: Vấn đề an ninh trong mạng riêng ảo VNP
Authors: TS. Lê Ngọc Giao
Trần Quốc Trọng
Issue Date: 2016
Publisher: Học Viên Công nghệ bưu chính viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2024
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat LV Tran Quoc Trong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 753,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)