Thông tin tài liệu


Title: Vấn đề an toàn mạng trong quá trình chuyển đổi từ IPV4 sang IPV6
Authors: Trịnh, Ngọc Tân
Nghd.: TS Trịnh Anh Tuấn
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1407
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS TrinhNgocTan 2014.pdf
      Restricted Access
    • Size : 768,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)