Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 202 to 221 of 2796
  • 2 Tom tat - Luan an Tien sy - Cao Minh Thang.pdf.jpg
  • Disseration


  • Authors: Cao, Minh Thắng;  Advisor: GS. TS Nguyễn, Bình (2017)

  • Nội dung của luận án được trình bày theo cấu trúc sau: - “Chương 1: Tổng quan về mật mã và các hệ mật dựa trên vành đa thức”: Nội dung chính của chương này là chỉ ra các hạn chế của các hệ mật dựa trên vành đa thức hiện có và đánh giá các tiềm năng ứng dụng của vành đa thức chẵn R2n trong mật mã. - “Chương 2: Vành đa thức chẵn”: Giới thiệu các kết quả toán học về vành đa thức chẵn R2n và một số vành đặc biệt làm nền tảng cho các hệ mật ở chương sau. - “Chương 3: Các hệ mật dựa trên vành đa thức chẵn”: Trình bày 03 hệ mật QRHE, IPKE và RISKE) trực tiếp dựa trên lớp vành đa thức chẵn R2n được công bố lần lượt trong các công trình [J1], [J3] và [C2] của tác giả luận án. - “C...