Thông tin tài liệu


Title: Các loại hình báo chí hiện đại
Authors: Trần, Đức Lai
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Description: Bài giảng dành cho sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2177
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

969

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG CAC LOAI HINH BAO CHI HIEN DAI.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)